Subsidies

SUBSIDIES VOOR BOSAANPLANTING

De Vlaamse overheid wil de beperkte bosgebieden in Vlaanderen zo goed mogelijk beschermen en uitbreiden , onder andere door het geven van subsidies aan grond -en boseigenaars.

Volgende subsidies hebben als doel het bosgebied in Vlaanderen te beschermen en te helpen uitbreiden:

Subsidie bebossing van landbouwgrond
Subsidie herbebossing
Subsidie voor aankoop grond voor bebossing

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES

Verschillende gemeenten voorzien ook subsidies voor de aanplanting van bomen en heesters. Bezoek zeker de website van uw gemeente.

Vragen

Contacteer ons vrijblijvend!